Referans Açıklama

Firma’da yapılan incelemeler neticesinde markalaşma sürecinde danışmanlık modeli, şirket işletmesinde “masif planlama” uygulanıp ayrıca iş akışları yönetimi de düzenlenmiştir. Ürün üretim sevkiyat ve pazarlama iş akışları oluşturulup raporlamalar için gerekli altyapı çalışmaları yapılmıştır.